[MURDER AND SUSPECT IN KADIKÖY - ACQUITTAL REPORT] Manuscript acquittal law document: The verdict of acquittal of Aramyan Uncuyan School history teacher, stamped by Kadiköy Aga Mahallesi Association in 1340 AH [1924 AD].

[MURDER AND SUSPECT IN KADIKÖY - ACQUITTAL REPORT] Manuscript acquittal law document: The verdict of acquittal of Aramyan Uncuyan School history teacher, stamped by Kadiköy Aga Mahallesi Association in 1340 AH [1924 AD].

  • $85.00
    Unit price per 
Tax included. Shipping calculated at checkout.


[OTTOMAN MANUSCRIPT - LAW DOCUMENT]

Ottoman Manuscript Document., [1340 AH] = 1924.

Original handwritten document. 21x17 cm. In Ottoman script. 1342 [1926]. "Mahallemizin [i.e. Aga Mh.] Yumurtaci Abdi(?) Bey Caddesinde 159 numerolu hanede sakin Aramyan Uncuyan mektebi tarih muallimi esbâki ihbâren Deniz Mektebi'ne nakil edilen Ahmed Edib Bey'e mahallemizde ikâmetleri müddetince bir gûnâlik hali görülmedigi ve kendisi ashâb-i namus ve istikâmetden oldugu cinâyet vechince (?) husûs-i umûmîyle (?) mahkûmiyeti olmadigi ve [.] muhâlife bir gûnâ hareketi görülmedigi hey'etimizce malûm bulundugumuz mübeyyin ilmühaberidir.". Sealed by members of the court. [MURDER AND SUSPECT IN KADIKÖY - ACQUITTAL REPORT] Manuscript acquittal law document: The verdict of acquittal of Aramyan Uncuyan School history teacher, stamped by Kadiköy Aga Mahallesi Association in 1340 AH [1924 AD].